Hoe weet ik of hout aangetast is door houtworm?

Een met houtwormen aangetast meubel of hout is herkenbaar aan de karakteristieke gaatjes van ruim 1 mm (de zogenaamde "uitvliegopeningen"). Indien er op termijn gaten bijkomen en er is stof zichtbaar rond de gaatjes, dan leven er nog steeds houtwormen in het hout. (Dit houtstof wordt vaak boormeel genoemd). Blijft het aantal gaatjes gelijk en is er geen stof te vinden, dan is het (allicht) niet meer nodig de houtworm te verdelgen. Een makkelijke manier om te testen of er zich nog levende larven in het hout bevinden, is door er gedurende een paar weken een zwart papier onder te leggen. Op die manier wordt het boormeel duidelijk zichtbaar. Soms ziet u ook boorkanaaltjes waarin de larve van de houtwormkever zich een baan gegeten heeft.

Omdat de houtworm verschillende jaren leeft in het hout vooraleer de besmetting zichtbaar wordt, is het mogelijk dat uw nieuw gekocht meubel of hout reeds besmet was bij de aankoop.

De infectie kan behandeld worden door insecticiden op de besmette gebieden, door professionele uitroking of begassing, of eenvoudigweg door het vervangen van het aangetaste timmerwerk of meubel. Eenvoudige aerosol insecticiden verdelgen enkel de volwassen worm en niet de larven. Die blijft veilig beschermd in het houtwerk.

Naast de klassieke chemische bestrijdingsmiddelen kan ook petroleum gebruikt worden om het hout te behandelen en de houtworm te bestrijden. U kan speciale petroleum daarvoor vinden in een speciaalzaak, maar ook reukvrije lampenolie werkt even goed.