Houtwormen in de zolder, woonkamer of kruipruimtes

Niet enkel houten huizen hebben last van houtwormen. Ook in gewone huizen wordt op vele plaatsen hout gebruikt dat de houtworm maar al te graag verorbert. Zelfs nieuwe houten balken kunnen bij plaatsing al besmet zijn met deze insectenlarven. Maar pas na vele jaren worden ze ontdekt en dringt een houtworm behandeling zich op. Deze larven en hun eitjes bestrijden is vaak makkelijker dan in een volledig houten huis. Niet enkel omdat er natuurlijk minder hout aanwezig is in een gewoon huis, maar vooral omdat het gebruikte hout vaak dunner is. Daardoor kan een bestrijdingsmiddel tegen houtwormen gebruikt worden dat minder diep moet binnendringen in het hout om toch alle eitjes en houtwormlarven te verwijderen.

Vaak loont het om preventief de houten delen van uw huis (vooral deze die niet voortdurend verwarmd worden) te behandelen tegen de houtworm. Uiteraard gebruikt u niet het preventieve, maar het dodelijke bestrijdingsmiddel indien u reeds de uitvliegopeningen van de kevers hebt vastgesteld. Grote oppervlaktes kunnen behandeld worden met sproeiers. Hoewel een bestrijdingsmiddel tegen houtworm niet onder de meest giftige producten vallen, draagt u toch best handschoenen en oogbeschermers. Volg nauwgezet de instructies vermeld op het etiket en zorg voor voldoende bescherming. Indien u twijfelt, vraag steeds raad aan de verkoper van het bestrijdingsmiddel of doe een beroep op professionele houtwormbestrijding!