Houtwormen in de kruipkelder en andere vochtige plaatsen.

Als de problemen zich voordoen in een kruipkelder, kan bovendien vocht aanleiding geven tot schimmels. Om de houtworm te bestrijden blijft een behandeling met een klassiek bestrijdingsmiddel noodzakelijk opdat het product diep zou binnendringen in het hout. Echter, dit middel beschermt niet tegen schimmels. Echter, een preventief middel legt een beschermende laag op het houten oppervlak die niet enkel houtvretende insecten niet kunnen penetreren, maar ook dodelijk is voor schimmels. In (vochtige) kruipkelders kan het dan ook nuttig zijn om na de behandeling met een penetrerend gif, ook nog een preventieve behandeling toe te passen die een beschermende laag aanbrengt. De houten structuren zullen op die manier langer intact blijven en goed weerstand bieden tegen allerhande schimmels en insecten. Bovendien blijkt er een verband te zijn tussen schimmels en aanvallen van insecten. Insecten (en dus ook houtkevers) worden aangetrokken door met schimmels aangetast hout. Samengevat: ontdekt u houtkevers in een ruimte waar veel vocht aanwezig is (kruipruimtes, kelders...), gebruik niet enkel het klassieke bestrijdingsmiddel, maar ook een preventieve behandeling om besmettingen in de toekomst te vermijden!