Is het plaatsen van vallen voor volwassen houtkevers zinvol?

U kan ook vallen plaatsen voor de volwassen houtkevers. Die vallen werken met feromomen, dit zijn sterke geuren die de volwassen houtwormen aantrekken. U plaatst deze vallen het best rond ramen, richels en andere lichte plaatsen. Een duurzame oplossing is dit echter niet. Het grote probleem blijven de larven van de houtworm die gangen boren in het hout. Herinner u, de volwassen houtkever eet geen hout. Zijn enige doel is zich voort te planten vooraleer te sterven. Met wat geluk krijgt de kever daar enkele weken voor, niet langer! De larven zijn de grote boosdoeners dus het plaatsen van vallen tegen volwassen exemplaren helpt niet om uw houten meubels of planken te beschermen. Vallen voor volwassen houtwormen kunnen wel interessant zijn om een idee te krijgen van hoe ernstig de besmetting is. Vangt u slechts occasioneel een exemplaar, dan hoeft u zich allicht niet veel zorgen te maken. Vangt u er echter vele tientallen op een korte termijn, dan kan de houtwormaandoening ernstig zijn en dringt een behandeling zich op!

Initieel is het weliswaar duurder om het volledige huis te behandelen in plaats van de (op het eerste zicht enige) besmette plaats. Maar op langere termijn is het veel goedkoper om ineens komaf te maken met die insecten en alle houten constructies te behandelen tegen houtwormen.